Články o Strategii

 

2017

Připomínkujte zadání strategického tématu Ochrana a bezpečí dětí do 9. května (Křižovatka, 19.4. 2017)

Dotace „Strategie v oddílech“ přináší již podruhé finanční podporu (Křižovatka, 11.4. 2017)

Zástupkyně evropského skautského výboru na valném sněmu vyzdvihla přínos Junáka – českého skauta (Křižovatka, 31.3. 2017)

Roverské realizační projekty strategie 2022 – setkání právě teď! (Křižovatka, 8.3. 2017)

Posilování dobrého jména skautingu. Přijď na schůzku k tvorbě zadání strategického tématu! (Křižovatka, 21.2. 2017)

Co přinese Strategie v roce 2017? (Křižovatka, 31.1. 2017)

Dotační program „Strategie v oddílech“ opět hledá rozvojové projekty. Žádat lze až 30 000 Kč. (Křižovatka, 31.1. 2017)

Posilování dobrého jména skautingu. Tvorba zadání strategického tématu do 15. února. Přidej se! (Křižovatka, 13.1. 2017)

2016

Strategie 2022 prošla revizí (Skautský svět, prosinec 2016)

Termín vyúčtování dotací za rok 2016 se blíží!  (Křižovatka, 30.11. 2016)

Důležité změny ve směrnicích ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí a k uznávání kvalifikací (Křižovatka, 30. 11. 2016)

Hledáme vedoucí(ho) Strategického odboru – jsi to ty? (Křižovatka, 29. 11. 2016)

Jak se změnil dlouhodobý plán realizace Strategie 2022? (Křižovatka, 1. 11. 2016)

Strategie 2022 prošla revizí, podívej se na změny. (Křižovatka, 25. 10. 2016)

Peníze programu Strategie 2022 už míří do oddílů. (Křižovatka, 29. 6. 2016)

Těžké otázky v papírové podobě. Přečti si příběh diskuzí v celé organizaci. (Křižovatka, 8. 6. 2016)

Skauti sněmující, diskutující (Skautský svět, červen 2016)

Strategie jako yetti. (Skauting, červen 2016)

Naplňování usnesení XIV. valného sněmu v Litomyšli (Křižovatka, 30. 5. 2016)

Vidíš vydělávací systém jako ucelený a srozumitelný? Pokud ne, komentuj zadání do 29.května. (Křižovatka, 20. 5. 2016)

Okomentuj téma Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu a téma Skautskéá metoda. (Křižovatka, 1. 5. 2016)

Okomentuj téma Dospělí a personalistika do 15. května (Křižovatka, 27. 4. 2016)

Rozvíjejte středisko nebo oddíl novými nápady. Přispějeme na ně až 30 000 Kč. (Křižovatka, 26. 4. 2016)

Roveři a rangers, vytěžte Strategii! Zúčastněte se diskuze o podpoře roveringu! (Křižovatka, 25. 4. 2016)

Mezinárodní skauting pro mladší členy je tématem, které se právě otvírá k diskuzi. Přidej svůj názor. (Křižovatka, 20. 4. 2016)

Diskuzní schůzka k revizi Strategie 2022, již v pátek. (Křižovatka, 15. 4. 2016)

Okomentuj návrh zadání priorit Řízení kvality vzdělávacích akcí a Informace ve vzdělávání. (Křižovatka, 1. 4. 2016)

Priorita Hodnocení kvality čeká na tvé připomínkování. (Křižovatka, 1. 3. 2016)

Těžké otázky již mají své odpovědi. Podívej se kam Junák směřuje. (Křižovatka, 16. 2. 2016)

Co čeká Strategii v roce 2016? (Křižovatka, 12. 1. 2016)

2015

Rozpočet, změna ŘVČČJ, projekt Spolkový časopis nebo odpovědi na těžké otázky. Nejen to bude na programu 83. zasedání Náčelnictva. (Křižovatka, 23. 11. 2015)

Těžké otázky Junáka: Hledání odpovědí se blíží k závěru, pošlete nám své výstupy. (Křižovatka, 6. 9. 2015)

Těžké otázky Junáka: Jaké jsou názory v hnutí? (Křižovatka, 9. 6. 2015)

AGORA: Prestiž Junáka je v jeho prestiži, nejen v počtu členů (Skautský svět, červen 2015)

AGORA: Nechci se zaměřovat jen na limity a bariéry (Skautský svět, červen 2015)

Otevřete na schůzce diskuzi nad Těžkými otázkami směřování Junáka (Roverský kmen, červen 2015)

Souboj v těžké váze na vašem kurzu? Ano, poperte se s Těžkými otázkami Junáka (Křižovatka, 19. 5. 2015)

Kde sehnat peníze? Diskutuj na téma Soběstačnost a fundraising. (Křižovatka, 20. 4. 2015)

Těžké otázky Junáka: Uspořádejte v oddíle živou debatu o náročných tématech (Křižovatka, 8. 4. 2015)

Zlepšujeme Interní komunikaci v Junáku. Právě teď. Připomínkuj do 28. dubna (Křižovatka, 7. 4. 2015)

„Junák pro děti není in,“ říká poradenská firma BCG (Roverský kmen, duben 2015)

Těžké otázky jako ukazatele směru + Pozice, které ti sednou (Skauting, duben 2015)

Komentuj vznikající zadání tématu Získávání nemovitostí (Křižovatka, 5. 3. 2015)

Strategie 2022: Příležitost jak se zapojit a témata pro rok 2015
(Roverský kmen, únor 2015)

Junák neumí zakládat nové oddíly (Skautský svět, únor 2015)

Strategie 2022 – Co se stalo nového? (Skauting, únor 2015)

Strategie hledá těžké otázky (Křižovatka, 16. 2. 2015)

Co o naší organizaci říká poradenská firma? (Křižovatka, 16. 2. 2015)

Nabídka dobrovolnických pozic pro Strategii 2022. Zapojíš se? (Křižovatka, 3. 2. 2015)

2014

Víme, kam jdeme? (Skautský svět, prosinec 2014)

The Academy 2014, to je evropská škola skautingu. Využijte materiály, které jsme Vám přivezli. (Křižovatka, 18. 12. 2014)

První vlna Strategie 2022 schválena Náčelnictvem, druhá startuje. Přečti si, co nového přineslo Strategii zasedání Náčelnictva a zapoj se do diskuze nad zadáním Interní komunikace.  (Křižovatka, 7. 12. 2014)

Strategie je zas o krok dál (Roverský kmen, prosinec 2014)

Strategie 2022 – diskuze nad tématy jsou v plném proudu (Křižovatka, 8. 10. 2014)

FAQ o skautské strategii (Roverský kmen, říjen 2014)

Strategie 2022: Inspirovat skautingem! (časopis Skauting, září 2014)

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Motivace činovníků (Křižovatka, 1. 10. 2014)

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Vzdělanost organizačních a hospodářských činovníků (Křižovatka, 10. 9. 2014)

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Podpora činnosti výchovných zpravodajů (Křižovatka, 10. 9. 2014)

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Dostupné vzdělávání (Křižovatka, 25. 8. 2014)

Strategie 2022 – práce s jednotlivými prioritními tématy (Křižovatka, 22. 8. 2014)

VRJ založila Strategický odbor Junáka, jeho vedoucím jmenován br. Martin Křivánek – Set (Křižovatka, 20. 6.. 2014)

NJ schválilo Strategii 2022 a prioritní témata pro první období jejího naplňování (Křižovatka, 20. 6. 2014)

Strategie 2022: co je důležité a co urgentní? (Křižovatka, 9. 5. 2014)

Hlasuj o prioritních tématech Strategie Junáka pro nejbližší roky ()

Valný sněm Junáka posunul Strategii 2022 do další etapy (Křižovatka, 4. 4. 2014)

VSJ vzal na vědomí Strategii Junáka do roku 2022. Práce na Strategii pokračují, budeme rádi, když se zapojíte. ()

Rozhovor (nejen) se Šípkem o Strategii

Názory ke Strategii v době 1. veřejného připomínkování:

Strategie 2022 – Připomínkování (Křižovatka, 6. 1. 2014)

Jaký bude Junák v roce 2022? Připomínkujte souhrnný strategický dokument a prioritní témata. ()

2013

Jak je na tom Strategie Junáka do roku 2022? (Křižovatka, 13. 11. 2013)

Na podzim 2012 byla zveřejněna k připomínkování pracovní verze Vize Junáka. Na čem od té doby pracovala PS NJ ke Strategii? V jaké fázi tvorby Strategie jsme? Kudy půjdeme dál? ()

2012

Vize Junáka do r. 2022 – vyjádřete se do 14. prosince (Křižovatka, 13. 11. 2012)

Náčelnictvo Junáka schválilo pracovní verzi dokumentu Vize Junáka do r. 2022. Vyjádřete se k jejímu obsahu do 14/12. ()

Junák píše svou budoucnost, je to věcí nás všech (Kmen, říjen 2012)

Článek vyšel v časopise Kmen, v říjnu 2012, na straně 24 ()

Vize Junáka (Křižovatka, 28. 09. 2012)

Náčelnictvo Junáka schválilo na svém zářijovém jednání pracovní verzi dokumentu Vize Junáka. Tato verze dokumentu je určena pro okomentování v celém Junáku. ()