Nabídky pozic

Sedmnáct strategickýchch témat má již garanty, schválená zadání a jsou ve fázi, kdy pod každým z témat vznikly konkrétní dílčí projekty. Ty jsou cílené, aby pomohli k zlepšení v daném tématu. Pokud máš chuť přiložit ruku k dílu, máme pro tebe jednoduchý postup.

 1. Prohlédni si zde nebo na jobs.skaut.cz nabízené pozice.
 2. Vyber si příležitost, která tě bude bavit a inspirovat.
 3. Napiš na strategie@skaut.cz a my tě propojíme s kontaktní osobou!

Nabídka bude průběžně aktualizována, podle potřeb garantů strategických témat a dalších zapojených šéfů.


Vedoucí projektu základní vzdělávání hospodářů

Strategické téma: Vzdělanost org. a hosp. činovníků

Vytvoření vstupního vzdělávacího modulu pro hospodáře a jeho odzkoušení (je možná vycházet ze zkušeností stávajících vzdělávacích kurzů a vydefinovat „standard“ vzdělávání hospodářů při vstupu do činovnické funkce).

 • Vhodná kvalifikace: čas a chuť podpořit hospodáře na začátku jejich působení ve funkce; zkušenost se vzděláváním hospodářů nebo revizorů
 • Délka zapojení: jeden rok
 • Rozsah: příležitostně
 • Možný začátek: od začátku roku 2018
 • Kontaktní osoba: Bořek Slunéčko – borek.slunecko@skaut.cz

Vedoucí skupiny podpory vzdělávání revizorů

Strategické téma: Vzdělanost org. a hosp. činovníků

Úkolem je koordinovat aktivity projektu, jehož cílem je zrevidovat stávající vzdělávání členů revizních komisí a podpořit různé cesty, jak umožnit revizorům získat potřebné znalosti na základní úrovni.

 • Vhodná kvalifikace: čas a chuť podpořit revizory v jejich nesnadné práci; zkušenost se vzděláváním hospodářů nebo revizorů
 • Délka zapojení: jeden až až dva roky
 • Možný začátek: od začátku roku 2018
 • Kontaktní osoba: Bořek Slunéčko – borek.slunecko@skaut.cz

Organizátor/ka, lektor/ka pilotních kurzů Střediskového minima

Strategické téma: Vzdělanost org. a hosp. činovníků

Hledáme do týmu ty, kteří by se rádi podíleli na organizaci nebo lektorování pilotních kurzů Střediskového minima. Konkrétní náplň pomoci záleží na Tvých preferencích.

 • Vhodná kvalifikace: VZ, zkušenost s vedením organizační jednotky
 • Délka zapojení: dle dohody, ideálně  2018
 • Rozsah: průběžné schůzky + víkend
 • Možný začátek: ihned
 • Kontaktní osoba: Štěnice – lucie.sanderova@skaut.cz

Člen/ka pracovní skupiny Vzdělávání vedoucích středisek (VVS)

Strategické téma: Vzdělanost org. a hosp. činovníků

Pracovní skupina VVS se věnuje rozvoji strategiské priority zaměřené na vzdělávání dospělých činovníků ve vedení organizačních jednotek. V současné době se zaměřuje na komentování, pilotování a další směřování nové kvalifikace Střediskového minima. Hledáme členy týmu, kteří by chtěli být u zdroje.

 • Vhodná kvalifikace: VZ, zkušenost s vedením organizační jednotky
 • Délka zapojení: dle dohody a potřeb – preferujeme však dlouhodobé zapojení do týmu
 • Rozsah: průběžné večerní schůzky (1x měsíčně) + připomínkování dokumentů
 • Možný začátek: ihned
 • Kontaktní osoba: Štěnice – lucie.sanderova@skaut.cz

Specialista/ka na evaluaci

Strategické téma: Vzdělanost org. a hosp. činovníků

Hledáme člena týmu, který by si rád vyzkoušel vytváření pokladů a realizaci evaluce pilotních kurzů nového typu vzdělávání – Střediskového minima.

 • Vhodná kvalifikace: zkušenost či zájem o evaluční výzkum/techniky
 • Délka zapojení: leden 2018 – prosinec 2018
 • Rozsah: průběžné schůzky dle potřeby + tvorba a připomínkování dokumentů
 • Možný začátek: ihned
 • Kontaktní osoba: Štěnice – lucie.sanderova@skaut.cz

Metodik/metodička vzdělávání vedoucích organizačních jednotek

Strategické téma: Vzdělanost org. a hosp. činovníků

Hledáme člena týmu, kterého by zajímala práce na přípravě, konzultacích a evaluaci podpůrných metodických materiálů pro lektory a účastníky pilotních kurzů Střediskového minima.

 • Vhodná kvalifikace: pedagogické vzdělání
 • Délka zapojení: leden 2018 – prosinec 2018
 • Rozsah: průběžné schůzky dle potřeby + tvorba a připomínkování dokumentů
 • Možný začátek: ihned
 • Kontaktní osoba: Štěnice – lucie.sanderova@skaut.cz

Člen/ka pracovní skupina k Hodnocení kvality

Strategické téma: Hodnocení kvality

Práce na projektu Hodnocení kvality, zpracování připomínek z hnutí, aktualizace systému skautIS, aktualizace metodických pomůcek, propagace projektu a hledání dalších cest ke zlepšení.

 • Vhodná kvalifikace: hledáme odborníky na sociologii, ale i běžné uživatele skautISu, které by tato práce lákala
 • Délka zapojení: možno krátkodobá spolupráce, ale uvítáme i dlouhodobou
 • Rozsah: dle míry zapojení
 • Možný začátek: ihned
 • Kontaktní osoba: Jóňa Markéta Olišarová – kvalita@skaut.cz

Metodik/metodička vzdělávacích kurzů

Strategické téma: Dostupnost vzdělávání

Člověk, který na základě svých zkušeností, ale také na základě sesbíraných podnětů od jiných vzdělavatelů sestaví kuchařky k pořádání čekatelského a vůdcovského víkendového kurzu. Vhodné jsou dobré komunikativní schopnosti (sběr příkladů dobré praxe) a schopnost psát texty. Možná alternativa zapojení – pouze sběr příkladů dobré praxe bez nutnosti zpracovat je v ucelený text.

 • Vhodná kvalifikace:  IK, aktivní vzdělavatel se zkušeností s ČK/VK popř. obojím, ideálně zkušenost s psaním metodických textů
 • Délka zapojení: závislá na míře aktivity samotného zájemce, odhad min. 6 měsíců
 • Možný začátek: kdykoliv dle dohody, ideálně prosinec/leden
 • Kontaktní osoba: Rozárka – bara.tichavova@skaut.cz

Koordinátor/ka projektu Mentoring

Strategické téma: Podpora činovníků

Člověk pečující o ústřední projekt Mentoring. Spravuje webový prostor k projektu, propaguje projekt a nabízí tuto službu, aktivně vyhledává mentory a spravuje jejich databázi, poskytuje jim podporu a potřebný servis.

 • Vhodná kvalifikace: dobré komunikativní schopnosti
 • Délka zapojení: ideálně dlouhodobá, min. 1 rok
 • Rozsah: 2 hodiny týdně
 • Možný začátek: leden 2018
 • Kontaktní osoba: Lída – ludmila.hobzova@skaut.cz

Vzdělávatelé – mentoři

Strategické téma: Dostupné vzdělávání

Zkušení vzdělavatelé, kteří nabídnou své zkušenosti k předání novým kurzům. Nové kurzy mají možnost poptat konzultanta-mentora, který jim dle jejich potřeb pomůže s koncepcí nového kurzu / uchopením kvalifikace apod. Konzultovat lze vzdáleně či osobním kontaktem dle domluvy. Cestovné je v takovém případě propláceno.

 • Vhodná kvalifikace: IK, aktivní vzdělavatel se zkušeností s ČK/VK
 • Délka zapojení: dlouhodobá spolupráce
 • Rozsah: nárazová práce na základě poptávky, rozsah dle konkr. domluvy s kurzem, který podporu potřebuje
 • Možný začátek: leden – srpen 2018
 • Kontaktní osoba: Rozárka – bara.tichavova@skaut.cz

Člen/ka pracovní skupiny pro ochranu dětí

Strategické téma: Ochrana a bezpečí dětí

Člen pracovní skupiny, která zašťituje téma ochrany a bezpečí dětí v organizaci (tedy např. ochrana před zneužíváním dětí, prevence šikany apod.). Spolupráce s dalšími odborníky – členy skupiny – příprava koncepce a konkrétních nástrojů/projektů v oblasti, realizace vzdělávacích programů k tématu apod.

 • Vhodná kvalifikace: dětský psycholog, krizový intervent, právník se zaměřením na příslušnou oblast, sociální pracovník, pedagog apod.
 • Délka zapojení: ideálně dlouhodobé, min. 1 rok
 • Rozsah: cca 6 hodin měsíčně
 • Možný začátek: leden 2018
 • Kontaktní osoba: Rozárka – bara.tichavova@skaut.cz

Konzultant/ka výchovné podpory

Strategické téma: Podpora činnosti výchovných zpravodajů

Člen seskupení výchovných zpravodajů či podobně zaměřených aktivních činovníků, kteří připomínkují vznikající nástroje pro výchovné zpravodaje, popř. pomáhají s jejich tvorbou na základě svých podnětů z praxe.

 • Vhodná kvalifikace: výchovný zpravodaj, dlouhodobý vůdce oddílu
 • Délka zapojení:  ideálně dlouhodobé, min. 1 rok
 • Rozsah: 3 hodiny měsíčně
 • Možný začátek: leden 2018
 • Kontaktní osoba: Rozárka – bara.tichavova@skaut.cz

Tým ústřední lesní školy 2018

Strategické téma: Dostupné vzdělávání

Realizační týmu ÚLŠ 2018 – celostátního setkání vzdělavatelů, na základě zadání připravit a realizovat ve spolupráci s odborem pro vzdělávání tuto akci.

 • Vhodná kvalifikace: vzdělavatel
 • Délka zapojení: únor – prosinec 2018
 • Rozsah: do května cca 2 hodiny měsíčně, do srpna cca 2 hodiny týdně, do listopadu cca 4 hodiny týdně
 • Možný začátek:  únor – březen 2018
 • Kontaktní osoba: Rozárka – bara.tichavova@skaut.cz

Hodnotitel/ka časopisu Skautský svět/Skauting

Hodnotitel, který bude průběžně hodnotit daný časopis z hlediska naplňování cílů. Lze dělat zcela na dálku na základě zadaných instrukcí.

 • Vhodná kvalifikace:  žádná, žádoucí je, aby člověk spadal do cílové skupiny, které je daný časopis určen
 • Délka zapojení:  prosinec 2017 – červen 2018 popř. při dalším ročníku časopisu
 • Rozsah: 2 hodiny vždy po vydání nového čísla časopisu + 3 hodiny v červnu na konci ročníku
 • Možný začátek: prosinec/leden 2018
 • Kontaktní osoba: Rozárka – bara.tichavova@skaut.cz

Napsat komentář