Strategická témata

Dlouhodobý plán realizace

Ke stažení zde.

Běžící strategická témata:

 • Podpora činovníků
  • garant: Rozárka – Barbora Tichavová, bara.tichavova@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Současné projekty:
   • Supervize
   • Skautská vize
   • El. kalendář s termíny pro vedoucí ZOJ
   • Uvítací balíčky do funkce
   • Moje předsevzetí
   • Životopisy
   • Děkovací dekrety
   • Semináře o personalistice
   • Členská karta
   • Ocenění Díky Ti!
   • Příručka pro vedoucí středisek
   • Informování přes facebook, křižovatku, časopisy a balíčky
   • Jobs.skaut.cz
   • Mentorink
   • Nové projekty:
   • Zjištění motivátorů a demotivátorů
   • Teambuilding pro jednotky
   • MiQuik pro činovníky
   • Akce dobrovolník roku
   • Sdílení zkušeností
   • Skautské oblečení
   • “Výroční zpráva” pro skauty
   • Vzdělávání v personalistice
   • Uznávání neformálního vzdělávání
   • Zvýšení celospolečenské prestiže
   • Komunikace benefitů do organizace
   • Péče o dobrovolníky okolo ústředí
   • Pracovní listy pro činovníky
   • Popis funkcí – umíme spojovat lidi a funkce
   • Nástroje plánování
   • Nástroje ocenění
   • Vhodný kandidát na vedoucího stř.
   • Dotažení indikátorů

 

 • Podpora činnosti výchovných zpravodajů
  • garant: Rozárka – Barbora Tichavová, bara.tichavova@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Analýza současných VýZ
   • Analýza současných potřeb VO
   • HelpDesk 2015
   • Zpravodaj pro dospělénastavení indikátorů
   • Popis činnosti VýZ
   • Metodika pro VýZ
   • Křižovatka pro VýZ
   • Úprava skautISu
   • Uvítací balíček pro VýZ
   • Kampaň k VýZ
   • Setkání VýZ
   • Vzdělávání pro VýZ

 

 • Dostupné vzdělávání
  • garant : Rozárka – Barbora Tichavová, bara.tichavova@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Sondy 2015
   • Analýza kurzů v krajích
   • Analýza dat z registrace 2015
   • Modelové kurzy
   • Poradenství týmům
   • Funkční systém oprávnění vzdělavatelů
   • Databáze vzdělávacích akcí
   • Kurz pro dospělé nováčky (metodika/pilot)
   • Kurz pro rodiče s dětmi (metodika/pilot)
   • Finanční podpora vzdělávání ze strany OJ
   • Příručka pro ČZ
   • Kurz ČZ+VZ v jednom (metodika)
   • Nelesní formát pro získání IK
   • Sledování nabídky a poptávky
   • E-learningová podpora pro ČZ

 

 

 • Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků
  • garant: Bořek Slunéčko, borek.slunecko@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Zavedení nového vzdělávání pro vedoucí středisek
   • Podpora vzdělávání vedoucích středisek
   • Zavedení nového vzdělávání pro členy revizní komise
   • Podpora vzdělávání členů revizních komisí
   • Zohlednění dosavadní civilní a skautské praxe při uznávání kvalifikace
   • Vytvoření vstupního vzdělávacího modulu pro hospodáře
   • Aktualizace metodických listů pro HO
   • Projekt pravidelné informační balíčky pro HO + RZ
   • Projekt pravidelné informační balíčky pro VS
   • Stanovení indikátorů strategického tématu

 

 • Získávání nemovitostí
  • garant :  Ještěr – Ivo Brzobohatý, ivobrzo@seznam.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Získání dat o tábořištích
   • Průzkum mezi činovníky OJ
   • Analýza nemovitého majetku a potřeb OJ
   • Podpora nových stavebních záměrů
   • Informační rozcestník k nemovitostem
   • Nabídka vzdělávaní a specializované semináře
   • Průběžné informování o tématu
   • Vyhledávání a nákup pozemků
   • Podpora pořízení tábořišť
   • Podpora majetkového zajištění kluboven

 

 • Soběstačnost a fundraising
  • garant: Bořek Slunéčko, borek.slunecko@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Šíření informací o fdr a soběstačnosti
   • Metodika fdr a soběstačnosti
   • Diskuze o fdr a soběstačnosti
   • Fdr ve vzdělávání
   • Nabídka vzdělávání v oblasti fdr a soběstačnosti
   • Vztah krajů a územní samosprávy
   • Metodická podpora jednotek krajem ve FDR
   • Přijetí koncepce FDR Junáka
   • Analýza FDR na úrovni OJ
   • Diskuze o mantinelech FDR v Junáku
   • Nastavení vnitřních pravidel pro FDR ústředí
   • Vytvoření společné FDR aktivity pro OJ
   • FDR aktivity
   • Rozvoj projektů s FDR potenciálem (STS, energie, …)
   • Monitoring vhodných zdrojů
   • Zajištění lidí na naplnění projektů
   • Nastavení kritérií úspěšnosti

 

 • Hodnocení kvality
  • garant: Rozárka – Barbora Tichavová, bara.tichavova@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Dokončení zbývajících kritérií
   • Zpráva o hodnocení kvality
   • Každoroční propagační kampaň
   • Ukotvení hodnocení kvality ve VRJ
   • Zaměření se na zapojení jednotek do hodnocení kvality
   • Průběžná zpětná vazba z hnutí směrem k ústředí

 

 • Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu
  • garant: Denisa Sochorcová, denisa.sochorcova@skaut.cz
  • zadání
  • Projekty realizující toto téma:
   • Revize stezky
   • Podpora práce se stezkou
   • Kompetence (přehled výchovných cílů skautské výchovy)
   • Slušný WEB
   • Odborky skautů a skautek
   • Stabilizace Skaboru
   • Vůdcovský handbook
   • Stezkou vlčat a světlušek (handbook)
   • Podpora odborů
   • Noví vlčci a světýlka
   • Databáze aktivit
   • Skautskou stezkou (handbook)
   • Podpora rádců
   • Teepek
   • Elixír
   • Podpora práce s odborkami
   • Menší revize stezky vlčat a světlušek
   • Systémové nastavení a zavedení revizí

 

 • Skautská výchovná metoda

 

 • Podpora roverské výchovné kategorie
  • garant: Sid – Miroslav Martinek, sid@skaut.cz
  • zadání
  • Plán realizace čeká na schválení VRJ.

 

 • Mezinárodní skauting pro mladší členy

 

 

 • Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání

 

 

 • Dobrovolná práce na ústřední úrovni

 

 

 

 

 

 • Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti

Napsat komentář